Přeskočit na obsah

Úvodní stránka » Servis » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.crystalheritage.cz, provozovaném obchodní společností Crystal Heritage, s.r.o. se sídlem Květinková 17/2576, 130 00 Praha 3 IČ: 24777331, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 173436.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Crystal Heritage, s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti  nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.crystalheritage.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující email uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.
 Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na baccarat@crystalheritage.cz po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Způsoby platby, náklady na doručení

Bankovním převodem  

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.

Hotově při osobním odběru - doprava ZDARMA

Při volbě osobního odběru nás prosím kontaktujte.

Ceník dopravy prostřednictvím cenného balíku České pošty:

  doručení do týdne doručení do dvou prac. dnů
zboží o hmotnosti 0 až 10 kg  270 Kč 390 Kč
zboží o hmotnosti 10 až 20 kg  390 Kč 500 Kč
zboží o hmotnosti nad 20 kg 1 500 Kč 3 700 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, balného a pojišťění v celkové hodnotě zásilky.

6. Způsob doručení

Doručení zajišťuje Česká pošta. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.Česká Pošta v pracovních dnech doručuje do 24 hodin od expedice. Vyhledání zásilky je možné na stránkách České Pošty nebo na lince pro zákaznický servis 800 177 889Zásilku je možné si vyzvednout i osobně v Praze po předchozí domluvě. Zákazník je informován pomocí emailu či telefonicky, že je zásilka připravena k vyzvednutí.

Objednané zboží je zasíláno cenným balíkem České pošty.

Objednané zboží je expedováno do 2 pracovních dní od přijetí objednávky, pokud je skladem. Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho emailovou adresu. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka emailem či telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.

Rozvážka probíhá v pracovních dnech, nejdříve následující den po odeslání zásilky. V případě nepřítomnosti má být adresátovi balíku zanecháno „Oznámení o uložení zásilky“, kterou je možno následně vyzvednou do 7 dnů na přepážkách České pošty. Upozornění – z mnohých zkušeností je zřejmé, že poštovní doručovatel ne vždy toto oznámení vyplní a zanechá v místě Vašeho bydliště.

Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi na kontaktní emailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky.

7. Dodací podmínky

Termín dodání

Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech Vám doručíme dle Vámi zvoleného způsobu do dvou či sedmi pracovních dní kamkoli po ČR. Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě a dle zvoleného způsobu dopravy odchází k zákazníkovi. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.
 Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

8. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o fyzickou osobu (tzn., že nelze odstoupit v případě nákupu na IČO – viz fakturační údaje). Výjimkou je zboží vyrobené na zakázku, u kterého nárok na vrácení podle ustanovení Občanského zákoníku §53, odst. 8c) odpadá.

Pro zdárné vrácení zboží Vás žádáme o dodržení následujícího postupu:

  1. Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.
  2. Kompletní žádost společně s originálem kupní smlouvy (fakturou) zašlete doporučeně na naši fakturační adresu.
  3. Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).
  4. Budou-li splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, obdržíte zpět své peníze nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží.

Peníze budou vráceny stejnou formou, jako proběhla platba (na účet, osobně v hotovosti).

Vznikne-li jednáním kupujícího prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný nebo poškozený obsah zásilky atd.) nebo bude vrácena částka snížena o výši vzniklé škody.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

Baccarat - Crystal Heritage s.r.o.
Květinková 17
130 00 Praha 3

Pro fyzické vrácení zboží nás kontaktujte na tel. čísle: +420 734 595 685.

Dodavatel má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele. Nákupy ke komerčním účelům na maloobchodních stránkách www.crystalheritage.cz jsou výslovně zakázány.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod). 

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

  • je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, záručního listu, příslušenství atd.),
  • je-li zboží objednáno na zakázku, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání zákazníka nebo pro jeho osobu. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky na E-shopu www.crystalheritage.cz u niž je uvedena dostupnost „6 – 8 týdnů“. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny dle požadavků zákazníka.
  • odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek. Zboží bude následně vráceno na náklady kupujícímu zpět, popřípadě uschováno v našich skladových prostorech..

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

Crystal Heritage - oficiální partner Baccarat pro Českou republiku