Přeskočit na obsah

Know-how

Žhavení

Trvá to patnáct let vytrénovat foukače před tím, než zvládne výrobní proces křišťálu.

Za pomoci asistenta “nashromáždí“ foukač rozžhavený křišťál na 1250 stupňů, máčením kovové píšťaly do hliněné nádoby umístěné v peci. Píšťala se otáčí nepřetržitě tak, aby se vyvážil účinek gravitace, váha roztaveného shluku křišťálu se tím rovnoměrně tvaruje, v kontaktu se vzduchem se ochlazuje a stává se měkkou.

Doušky vzduchu vháněného do píšťaly vytvoří bublinu, neboli “parizonu“, ta je otáčena na mramoru, zatímco krystalér nadále jemně fouká do píšťaly.

Křišťál se tvoří pomocí primitivních nástrojů: dřevěná pádla, která slouží k prodloužení umělcovy volné ruky; pinzeta, kterou se tvaruje rozžhavený křišťál; posuvka pro kontrolu rozměrů; nůžky a konečně punty, které se používají k oddělení kusu od sklářské píšťaly a k přenesení do tunelu, kde se produkt zatímco jím cestuje, ochlazuje pomalu klesající teplotou.

Po žhavení se objekt přesune k brusiči křišťálu, který odstraňuje známky zanechachané punty a kleštěmi.
Brusič křišťálu poté přechází k oprácování železným kotoučem, který působí při konstantním průtoku vody a písku. Tento proces je následován pískovcovou volnoběžkou, poté dřevěnou, korkovou a nakonec vlněným kolem.

Gravírování

Rytí a zlacení přichází na řadu jako další. Technika rytí za pomoci kol, bala importována z Čech a Baccarat ji přijal v roce 1839. Tento ruční proce používá stylus vybavený malými měděnými koly, které prochází do křišťálu. Proces rytí za pomoci kyseliny se zdokonalil v roce 1864 a používá se k vytvoření dalších motivů, zejména vzorů arabeska.

Zlacení

Zvýšeného zlacení se dosahuje nanášením štětcem směsy zlatého prášku a pojiva na přetavený matný smalt. Tato technika se používá na flakony, toto zlacení často zdobí prestižní zakázky, jako jsou ty heraldické.

Povolání řemeslníků Baccaratu je zušlechťovat křišťál, vytvářet nadčasová umělecká díla a okouzlovat zázraky nadčasových uměleckých děl tak, aby jiskřily oči všech těch, kteří hledí na tato díla času, peciznosti a lásky k řemeslu. Řada vyjímečných objektů prokazujících toto jedinečné know-how byly vytvořeny během celé dlouhé historie Baccaratu. Toto cenné dědictví se nachází v krystalérii Baccarat a je pravidelně zobrazováno na světových výstavách. Baccarat galerie-muzeum vystavuje legendární díla, která získala zlaté medaile během několika světových výstav, jako například “Folies des Grandeurs“ - monumentální díla, nádherně zastoupená v takových kusech jako tzv. “Tsar“ kandelábr navržený pro Zimní palác v Petrohradě.

Crystal Heritage - oficiální partner Baccarat pro Českou republiku